logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Jak wyrobić kartę EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które mają ubezpieczenie zdrowotne.

Korzystając z EKUZ zagranicą pamiętaj, że leczysz się zgodnie z zasadami systemu danego kraju.

Idąc do lekarza upewnij się, że honoruje EKUZ.

 

Przed przejściem do „Kroku 1.”  prosimy o zapoznanie się z poniższymi uwagami.

 1. Jeżeli planują Państwo wyjazd w ciągu najbliższych 30 dni zalecamy zgłosić się z wnioskiem osobiście do oddziału lub jednej z delegatur.
 2. Prosimy o przesyłanie wniosku tylko na jeden adres e-mail. Przesłanie go na więcej niż jeden adres może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania ze względu na dublowanie wniosków i jednocześnie sztuczne zwiększenie ich ilości w systemie informatycznym MOW NFZ.
 3. W przypadku przekazywania wniosków o EKUZ dla wszystkich  członków rodziny prosimy o wysyłanie ich w jednym pliku, w jednej wiadomości e-mail.
 4. Prosimy o dołączanie skanu tylko pierwszej strony wniosku (bez stron z informacjami).
 5. W przypadku przekazywania wniosków o EKUZ dla osób, które ukończyły 18 lat, prosimy o dołączanie skanu aktualnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki.
 6. W przypadku odbioru osobistego wniosku, bardzo prosimy o umieszczenie tej informacji także w treści lub tytule e-maila i przekazywanie ich na adres e-mail MOW NFZ lub Delegatury, w której ma być odebrany.

Ważne!!! Informujemy, że wnioski składane do oddziału wojewódzkiego NFZ korespondencyjnie (poczta, e-mail, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, IKP) rozpatrywane są na bieżąco, niezwłocznie po ich otrzymaniu i zgodnie z kolejnością wpływu. Czas oczekiwania uzależniony jest od liczby wniosków przesłanych do rozpatrzenia.

Okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim UE/EFTA  z dniem 1 czerwca 2019 r. wydłużony zostaje do 3 lat dla następujących osób:

 • zatrudnionych;
 • prowadzących pozarolniczą i  rolniczą działalność gospodarczą;
 • pobierających zasiłek / świadczenie przedemerytalne;

Ponadto okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim UE/EFTA z dniem 5 czerwca 2020 r. zostaje wydłużony do 5 lat, dla następujących osób:

 • zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18. roku życia);
 • nieubezpieczonych dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo(okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18. roku życia);
 • Dzieci / uczniów, posiadających własny tytuł do ubezpieczenia  w wieku poniżej 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18. roku życia).
 • Osoby pobierające świadczenie rentowe, nie dłużej niż do 18-go roku życia.
   
 •  

Wyrobienie karty EKUZ z odpowiednim wyprzedzeniem pozwoli nam uniknąć wakacyjnych kolejek. Zapraszamy do siedziby mazowieckiego NFZ przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie lub delegatur.


Krok 1. Wypełnij wniosek:

Znajdziesz go w sekcji "Dokumenty do pobrania"

WAŻNE! Jeśli chcesz, aby w przyszłości NFZ przypomniał Ci o upływającym terminie ważności Twojej karty EKUZ przez e-mail bądź SMS, dołącz do wniosku zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Krok 2. Wniosek możesz:

 • zeskanować i wysłać mailem na adres: ;
 • wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;
 • złożyć wniosek  za pośrednictwem IKP
 • złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie tylko pierwszej strony wniosku.
 

Dane kontaktowe NFZ Mazowsze

UWAGA! Każdy zgłoszony do ubezpieczenia rodzica jako uczeń lub student musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.


Krok 3. Odbierz kartę

 • Osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ 
 • Na poczcie, jeśli  w punkcie 3 wniosku „Sposób odbioru karty”  zaznaczysz pole: „przesłać pocztą na adres”.

 • Jeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniając stosowny wniosek:

Wzór znajdziesz w sekcji "Dokumenty do pobrania"

 

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

Karta EKUZ dla niewidomych