logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o odwołaniu postępowań: ratownictwo medyczne

02-02-2021

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, działając na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniu postępowania informuje o odwołaniu ogłoszonego w dniu 26.01.2021 r. postępowania nr 07-21-000079/RTM/16/1/14/02/01 poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne na obszarze rejonu operacyjnego nr RO 14/02.

Przedmiotowe zastrzeżenie znajduje swoją podstawę w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1858).

Wszystkie aktualności