logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Aktualności dla Szpitali

Komunikat dot. rozliczenia świadczeń w rodzaju Leczenie szpitalne – chemioterapia

19.02.2015
W związku z wątpliwościami dotyczącymi rozliczania umów w rodzaju Leczenie szpitalne – chemioterapia w części dotyczącej świadczeń rozliczanych stawką degresywną proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Komunikat dla świadczeniodawców AOS i lecznictwa szpitalnego

17.02.2015
Zasady współpracy podmiotów leczniczych w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

07.06.2013
MOW NFZ przypomina, że Świadczeniodawcy związani umową w rodzaju leczenie szpitalne - wariant hospitalizacja, zobowiązani są do udzielania świadczeń w trybie nagłym całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
Zobacz szczegóły
Drukuj

Szpital

Świadczenie szpitalne to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne. Polegają na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczenia szpitalne to także takie, których udziela się w czasie nieprzekraczającym 24 godzin.

Świadczeniodawca, który udziela świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, ma obowiązek zapewnić całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską lub położnych we wszystkie dni tygodnia.

Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem innych metod diagnostyczno-terapeutycznych niż te, które są stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne są świadczeniami gwarantowanymi tylko wtedy, gdy są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem ich leczenia.

Wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Podstawy prawne