logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

O oddziale

Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie

Drukuj

Informacja dla osób głuchych oraz słabosłyszących

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie  z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

 • Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Urzędu, gdzie znajduje się oznakowane   stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
 • Z usługi można także skorzystać  nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

Usługa dostępna jest po kliknięciu w ikonę:

Kliknięcie linku wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego. Dzięki czemu tłumacz pośredniczy w rozmowie telefonicznej  z urzędnikiem.

Usługa dostępna jest w:

 • Siedzibie głównej MOW NFZ w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8,
 • Delegaturze MOW NFZ w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia  7,
 • Delegaturze MOW NFZ w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 4,
 • Delegaturze MOW NFZ w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 45;         
 • Delegaturze MOW NFZ w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 c,   
 • Delegaturze MOW NFZ w Radomiu przy ul. Piastowskiej 4
   

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących