logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania: Leczenie szpitalne – programy lekowe

02.08.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 2 sierpnia 2021 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Kontraktowanie 2021: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

30.07.2021
W dniu 30 lipca 2021 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień obowiązujących od 1 października 2021 r. w zakresach...

Kontraktowanie 2021: Opieka paliatywna i hospicyjna

30.07.2021
W dniu 30 lipca 2021 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w zakresie...

Komunikat o unieważnieniu postępowań: Leczenie szpitalne - Programy lekowe

29.07.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 29 lipca 2021 r. zostały unieważnione postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie...

Komunikat o unieważnieniu postępowania: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

28.07.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ostrołęce informuje o unieważnieniu postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna...

Kontraktowanie 2021: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

22.07.2021
Otwarcie ofert, złożonych na niżej wymienione postępowania, nastąpi w dniach od 23 do 29 lipca 2021 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 – w pokoju numer 15.3 na XV kondygnacji...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    26