logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2021: Leczenie szpitalne

08.04.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 08.04.2021 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie...

Komunikat AOTMiT

08.04.2021
Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych...

Zmiana harmonogramu postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

06.04.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie harmonogramu postępowań konkursowych, ogłoszonych w dniu 18 marca 2021 r., w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka...

Zmiana harmonogramu postępowań konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

31.03.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że uległ zmianie harmonogram postępowań konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I...

Zmiana harmonogramu postępowań konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

31.03.2021
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że uległ zmianie harmonogram postępowań konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży...

Komunikat dla świadczeniodawców

30.03.2021
Mazowiecki OW NFZ w ślad za komunikatem Centrali NFZ z dnia 24.03.2021 roku informuje, że od 1 kwietnia 2021 roku ulega zmianie sposób przekazania informacji o udzielaniu/nieudzielaniu świadczeń dla dzieci w komórce dla dorosłych...
1    20  21  22  23  24  25  26  27  28    28