logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Jak wystawić zlecenie na ZPO?

Krok 1. Pobierz druk

Pobierz druk zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne lub środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie.

 

 

Krok 2. Wypełnij druk 

Wypełnij druk zlecenia pamiętając, że od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Rozporządzenie wprowadziło m.in. nowe nazewnictwo wyrobów medycznych, nowe oznaczenia (kody), zmieniło kryteria medyczne przyznawania wyrobów i poszerzyło grupy osób uprawnionych do wypisywania zleceń.

 

 

INTERPRETACJE PRZEPISÓW

Aparaty słuchowe – stanowisko Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, dotyczące interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia:

  • stopień uszkodzenia słuchu oceniany powinien być jako wartość średnia progów słuchu dla częstotliwości  500, 1000, 2000 i 4000 Hz,
  • określenie „niepełnosprawność słuchowa” należy traktować jako tożsame z określeniem „upośledzenie słuchu”,
  • stopnie niedosłuchu (2, 3 i 4) określone są w oparciu o skalę przyjętą w dokumencie WHO:http://www.who.int/healthinfo/statistics/bod_hearingloss.pdf, przy czym dofinansowanie przyznawane jest w oparciu o ocenę stopnia uszkodzenia słuchu w każdym uchu oddzielnie (np. jeśli u osoby dorosłej uszkodzenie słuchu obliczone jako średnia dla częstotliwości 500, 1000, 2000 i 4000 Hz w jednym uchu wynosi 40 dB lub mniej, a w drugim uchu jest większe od 40 dB, pacjentowi przysługuje dofinansowanie na jeden aparat słuchowy - na ucho gorzej słyszące).  


Rękawy i nogawice uciskowe – informacja Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dla świadczeniodawców wystawiających i realizujących zlecenia na w/w wyroby:

Zaopatrzenie pacjenta w refundowane rękawy i nogawice uciskowe – zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia – powinno być realizowane bezpośrednio po przebytej rehabilitacji, w celu osiągnięcia właściwych efektów leczniczych przy obrzękach limfatycznych.

Pomiary, niezbędne do wykonania produkcji tych wyrobów, powinny być zatem wykonywane przez osoby do tego przygotowane, które faktycznie pracują z pacjentami z obrzękami. Karta pomiaru, wypełniona przez osobę, która prowadziła rehabilitację pacjenta, bezpośrednio po przebytej rehabilitacji, powinna być dołączona do zlecenia wystawionego przez uprawnionego lekarza.